Ana Sayfa Duyurular Bilgi Bankası Linkler Rehber İletişim formu

SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

Kategori: Bizden Haberler
Yazar: stastekin
Tarih: 20 Kasım 2018
 1. İDARENİN ADRESİ VE WEB ADRESİ:AYTAŞ HAYVANCILIK VETERİNERLİK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA
  İMALATI NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT
  TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KÜME EVLERİ MEVKİİ No:78
  48200 Milas/ Muğla
  Tel: 0 (252) 542 3888 Fax: 0 (252) 542 3888  www.aytastarim.net
 2. İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
 3. NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI: Ahır 2002.32 M2, Sağımhane 311.61 M2, Yem Deposu 550.30 M2, Bakıcı Evi 75 M2, Gübre Çukuru 135 M2, Slaj Çukuru 193.82 M2 (Toplam 3.268,05 m2 Süt Sığırı İşletmesi Yapım İşi)
 4. YAPILACAĞI YER:  Çandır Mah. Çayır Mevkii 1291 Parsel Milas-Muğla
 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürliğünün ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 ( on) içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 6. İŞİN SÜRESİ:  31/05/2019 Tarihine Kadar Tamamlanacaktır.
 7. İHALENİN
 8. YAPILACAĞI YER:  Selimiye Mah. Küme Evleri Mevkii Küçük Sanayi Sitesi No:78 Milas-Muğla
 9. TARİHİ VE SAATİ: 25.12.2018 SAAT 17:00
 10. İHALE DOKÜMANLARININ TEMİNİ: İhaleyi ilişkin şartnameler, kesif ve metrajlar ve projelere www.aytastarim.net adresinden ulaşılacaktır. Tüm dokümanlardan (tatbikat projeleri hariç) çıktı alınıp her sayfası yetkili kişi tarafından kaşe imza edilecektir.
 11. İHALE DOKÜMANLARININ TESLİMİ: İhale dokümanları ve teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ihale makamına idari şartnamede yazan teklif alma son saatine kadar teslim edilir.
 12. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 13. Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında; mutlaka tarih. Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği, tekliflerin geçerlilik süreleri teklif fiyatı açık olarak belirtilmelidir ( birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dâhil /hariç, vb.). ve firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
 14. Ticaret odasından veya esnaf odasından alınmış faaliyet belgesi aslı,
 15. Ticaret sicil gazetesi veya esnaf gazetesi fotokopisi,
 16. Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri gerçek kişilerde imza beyannamesi aslı,
 17. Vergi levhası,
 18. Banka referans mektubu keşif bedelinin % 20 oranında ( kullanılmamış referans tutarı),
 19. Yapı müteahhidi yetki belgesi çıktısı,
 20. Keşif bedeli tutarının % 75 tutarında iş deneyim belgesi ( son 3 yıl içerisinde)
 21. İşin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması ( sahiplik veya taahhüt belgesi)
 22. Sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesi borcu yoktur belgeleri ( barkotlu çıktıları )
 23. İhaleyi kazanan firmanın yaması gerekenler:
  1. sözleşme imzalamadan önce sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairesi borcu yoktur belgeleri (barkodlu çıktıları)
  2. keşif bedelini % 3’ ü oranında yatırımcıya kesin ve süresiz teminat mektubu verecektir.
 24. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim ( iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilemez.
 25. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 26. İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
 27. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) gün olmalıdır.
 28. Verilen teklifler KDV hariçtir.
 29. Yapılan ihale kamu ihale kanununa tabi değildir. İhale kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı 12. Etap satın alma kitabı doğrultusunda yapılacaktır.
 30. Teknik şartnameye bu adresten ulaşabilirsiniz: Teknik Şartname
*NOT: İhale daveti, teklif hazırlama şartnamesi, idari şartname, metraj cetveli, teknik şartname, örnek teklif formu, örnek sözleşme, sözleşme koşulları için TEKNİK ÇİZİMLER adresinden bilgi alabilirsiniz. 

Tarif hakkında bir değerlendirme yapın.

Adınız:
E-Mail:
Kod:
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız
Kodu girin:
Benzer Haberler
  TEKLİF VERMEYE DAVET EDİYORUZ

  TEKLİF VERMEYE DAVET EDİYORUZ

  Ek 2.b-a İnşaat İşleri - Teklif Vermeye Davet Sözleşme No : 48 1 TÜY.12 00143 Davet Yayın Tarihi: 25.10.2018    Bayanlar/Baylar: 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kırsal Kalkınma plan ve programları
  ÇİFTLİK YAPIMI TEKİF FORMU

  ÇİFTLİK YAPIMI TEKİF FORMU

  AYTAŞ HAYV.VET.TAR.ÜR.GIDA İM.NAK.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ olarak 12. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 48 1 TÜY.12 00143
  HAYVANCILIKTA HASTALIK ALARMI

  HAYVANCILIKTA HASTALIK ALARMI

  Türkiye,bir kez daha ithal canlı hayvan ve kırmızı et nedeniyle hastalıklar riski ile karşı karşıya. Polonya’dan 2011 ve 2012 yıllarında ithal edilen kırmızı ette deli dana hasatlığı, Romanya’dan
strelka-left Kullanıcı Paneli strelka-right
strelka-left Popüler Haberleri strelka-right