Ana Sayfa Duyurular Bilgi Bankası Linkler Rehber İletişim formu

HAYVANCILIKTA HASTALIK ALARMI

Yazar: stastekin
Tarih: 19 Temmuz 2018
Bakanlığın hazırladığı ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile deli dana hastalığı ve scrapie hastalığı tazminat ödenecek hastalıklar kapsamına alındı. Bu hastalıkların laboratuvar testleri ile tespiti halinde hayvanlar itlaf edilerek bedeli sahibine tazminat olarak ödenecek.
Yönetmelik 5 yılda 3 kez değiştirildi
Hayvan Hastalıkları Yönetmeliği, 6 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı hangi hastalıklara tazminat ödeneceğini, ödeme yeri ve zamanının belirlenmesi. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde tazminat verilecek hastalıklar şöyle sıralanıyor; Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz ve şap hastalıkları.
Yönetmelikte 15 Ocak 2014’te yapılan değişiklikle halk arasında “Afrika hastalığı” olarak bilinen “sığırların nodüler ekzantemi” hastalığı da tazminat kapsamına alındı. Bir yıl sonra 4 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle tazminat ödemesinin oranı ile ilgili değişiklik yapıldı.
Yapılan son değişiklik ise, 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu değişiklikle, tazminat ödenecek hastalıklar kapsamı genişletildi. Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıkları yani deli dana hastalığı ve scrapie hastalığı ilk kez tazminat kapsamına alındı.
Deli dana hastalığı ve scrapie hastalığı ile ilgili olarak yönetmeliğe ayrıca şu hükümler eklendi:” Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı tazminat olarak ödenir.”
Resmi laboratuvar tespiti şart
Tazminat ödemesi için hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi,  scrapie ve sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıklarının resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için şart olarak kabul ediliyor. Hastalıkların teşhisi için alınan numuneler resmi veteriner hekim tarafından alınması ve resmi yazı ile laboratuvarlara gönderilmesi gerekiyor.
Hayvansal ürünler ve yemler de tazminat kapsamında
Yönetmeliğe göre, ruam, sığır vebası, at vebası, kuş gribi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı devletçe ödeniyor. Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile tazminat verilecek hastalıklar nedeniyle ölen, öldürülen veya kestirilen hayvanların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından hasarı ödenmiş ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmayacağı ifade ediliyor.
Polonya’dan hastalıklı et,Romanya’dan koyun ithalatı
Cumhuriyet Gazetesi’nde 26 Mayıs 2018’de yayınlanan habere göre, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı iddia edildi.Habere göre, Türkiye’de önde gelen et şirketleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2011-2012 yıllarında Polonya’dan et ithal etti. Polonyalı yetkililerin yaptığı incelemelerde (Bovine Spongiform Encephalatopathie) BSE olarak bilinen deli dana hastalığına rastladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Polonya makamları, hastalık şüphesi taşıyan etlerin ihraç edilmesine göz yuman kendi görevlileri ve özel şirketlerini soruşturmaya dahil etti. Et ihraç ettiği ülkelerle temasa geçen Polonya, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’ye adli yardımlaşma talebinde bulundu.
Bakanlık açıklaması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada deli dana hastalığı iddialarını yalanladı. Bakanlığın açıklamasında özetle şu bilgilere yer verildi: “”Ülkemize sığır eti ithalatı, ilgili uluslararası düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. İthalat uygulamasında; kesim öncesi, kesim sırası ve kesim sonrası bütün süreçler, Bakanlığımızca görevlendirilen veteriner hekimler kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Bu hekimlerimizin gözetiminde elde edilen etler, iki ülke arasında anlaşma sağlanan ve o ülkenin yetkili otoritesi tarafından onaylanan veteriner sağlık sertifikası eşliğinde ülkemize sevk edilmektedir.
Veteriner hekimlerimiz, kesilen hayvanların küpe numaraları ile elde edilen karkasların etiketlerinin eşleştirilmesini takip etmekte, ithal edilecek etler ayrı depolarda tutulmaktadır. İthal edilmek üzere yüklenen karkaslar için kesim raporu düzenlenmekte ve ekinde kesilen hayvanların kulak küpe numaraları bulunmaktadır. Dolayısıyla depoya konulan etler yerine başka etlerin verilmesi gibi bir durum kesinlikle yaşanmamaktadır.
Polonya’dan gerçekleştirdiğimiz ithalat uygulamaları da, yukarıda belirtilen hususlara riayet edilerek gerçekleştirilmektedir.”
Bakanlık soruşturmayı doğruladı
Bakanlık açıklamada, Polonya’nın bu konuda bir soruşturma açtığını, bakanlıktan bilgi talep edildiğini ve görevli Türk veterinerlerin ifadelerinin alındığını doğrulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:” Polonya, Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı’nın istediği gerekli sağlık şartlarını karşılaması nedeniyle bu ülkeden sığır eti ithal edilmiştir. Ayrıca AB içerisinde, Polonya’da üretilen etlere konulan herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Soruşturma kapsamında veteriner hekimlerimizin ifadelerine başvurulmuş, onlara sadece belgelerin sahteliği ve bizim uyguladığımız prosedür sorulmuştur. Veteriner hekimlerimiz de, belgelerin sahteliğiyle ilgili soru karşısında; kriminal inceleme gerektirebilecek bir durum olmasından dolayı bu konudan doğal olarak bilgi sahibi olamayacaklarını, bu sorunun muhatabının Polonya tarafı olması gerektiğini ifade etmişlerdir.”
Deli dana hastalığı ve alınması gereken önlemler nedir?
Kamuoyunda deli dana hastalığı olarak bilinse de bilimsel tanımı deli inek hastalığıdır. Deli inek hastalığı  Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) sığırlarda görülen ölümcül bir hastalıktır. Tedavisi henüz bulunamayan hastalığın en yaygın görüldüğü yer İngiltere olmasına karşın Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamında zaman zaman ortaya çıkıyor. Hastalık, hayvandan insana da geçebiliyor.
Deli inek hastalığı, İngiltere’de 1996’da deyim yerindeyse patladı. Oradan da Avrupa’ya ve diğer ülkelere yayıldı. Çok sayıda insan öldü. Dünyada adeta olağanüstü hal ilan edildi. Birçok ülke gibi Türkiye’de kapılarını canlı hayvan ve et ithalatına kapattı. Bu yasak tam 14 yıl sürdü. 2010’da canlı hayvan ve et ithalatına kapılar açılınca bu hastalığın Türkiye’ye girme riski de arttı. Son dönemde ithalatın daha yaygın hale gelmesi nedeniyle deli inek hastalığı tazminatlı hastalıklar kapsamına alındı.
Uzmanlar, deli inek hastalığına karşı önlem olarak ot yiyen hayvanlara et ve kemik unu karıştırılmış yemlerin verilmemesini öneriyor. Ayrıca insanlar, hastalıktan korunmak için beyin, dalak, omurilik ya da bunları içerebilecek herhangi bir gıdayı tüketmemeli.
Scrapie hastalığı nedir?
Koyun ve keçilerin merkezi sinir sistemini etkileyen nörodejeneratif ve öldürücü bir hastalık olarak tanımlanıyor. Sığırlarda görülen deli inek hastalığı ile benzerlik gösteren hastalık ilk olarak Avrupa’da 1700’lü yılların başında görüldüğü tahmin ediliyor. Daha çok koyunlarda görülen hastalık, 1993’ten bu yana Avrupa Birliği’nde ihbarı mecburi hastalıklar kapsamında. Hastalık bir çok Avrupa ülkesinde görülüyor.
Hasatlık sürüde ortaya çıktığında kontrol edilmesi çok zor bir hastalık olarak kabul ediliyor.

Kaynak: http://www.tarimdunyasi.net/2018/05/29/hayvancilikta-hastalik-alarmi/

Tarif hakkında bir değerlendirme yapın.

Adınız:
E-Mail:
Kod:
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız
Kodu girin:
Benzer Haberler
Angelahom Yazan:
Hm… kak raz na yetu temu dumala, a tut takoj post shikarnuej, spasibo! схемы заработка

Assubs Yazan:
Sorry for making you review this message which is probably to be taken into consideration by you as spam. Yes, spamming is a bad thing. On the various other hand, the very best way to find out something new, heretofore unknown, is to take your mind off your everyday problems and reveal interest in a subject that you might have considered as spam before. Right? wood ring We are a group of young guys who have actually made a decision to begin our own service and also make some money like lots of other individuals in the world. What do we do? We offer our site visitors a broad choice of wonderful hand-crafted rings. All the rings are made by the best artisans from throughout the USA. Have you ever seen or worn an environment-friendly opal ring, timber ring, fire opal ring, Damascus ring, silver opal ring, Blue-green ring, blue opal ring, pink ring, meteorite ring, black ring or silver ring? This is only a small part of what you can constantly discover in our store. Made in the UNITED STATES, our handmade rings are not just beautiful as well as initial presents for, state, a wedding event or birthday, yet additionally your talisman, a thing that will absolutely bring you all the best in life. As payment for your time invested in reading this message, we give you a 5% price cut on any type of thing you have an interest in. We are eagerly anticipating conference you in our shop!

pinupcasino Yazan:
Добро пожаловать в онлайн казино Пин Ап! Играйте в любимые игры, выигрывайте деньги, получайте бонусы!

Davidledia Yazan:
mother sex vidoes xnxx anu rai ass mallu 2 randi red underwear xnxx hd english girl complete open bath black nipples seduce indian movie tamil aunti anty vidio vorno romentic sex hd videos mam son misuse indian xxx video pakistani mallu romance and sister assamese college students slepping japanese mom didi jija sex new scandal japan crempie sleeping sexual with one no under water discharge one girl nd mastubating choti dehati sex whatsapp chat with sex desi sex with daver brazzers big tits creampie dad forced pussy . samantha xxx chess beatiful japanese sex sons friend sleeping daktar aur devar booty white cute grand father son 1st time in saree bedroom with small tits japanes girl feeding korean grils sex brunette girl to make me vixen model fucked son and brothar xxx tamil milk indian desi desi telugu cemar saree indian girl ten boy aunty kisss telugu. sex videos village aunty bathing nude step brother fuking stepson lisa ann bbx telugu lovers romance hd pegging handjob india kuwari tania spice porn step daughter bed family movie director desi bhabi tagastanei forcing to skirt gandi baat lesbian booobs selingkuh no hide camera xxx telugu aunty photo com .

Raphaelwsj Yazan:
удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Raphaelyot Yazan:
удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Raphaelxul Yazan:
удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Raphaelxcw Yazan:
удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Raphaelevh Yazan:
удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Michaelhon Yazan:
Happy New Year! My best wishes for the new year! Well-being, prosperity and health! Your Stella and team from: http://lnk.do/kfPrfL

maymmepay Yazan:
https://javslon.com/

JesVor Yazan:
:)[url=http://stroi-archive.ru/]:)[/url]:)

Rogerisolo Yazan:
https://casinoonlines.jp/

Ernie Yazan:
Hookup Girls Employs Free of charge Issues? An Excellent Side to side Gain! Totally free hookup women great site on the internet is the best solution if you're fed up with going to cafes and night clubs just to be ignored, or even worse, laughed at. I am aware what it's like because I've been there. I found myself single and distressed back in the time -- I required a whole new lover -- however i continued striving because I had hardly any other selection. If you're one particular gentleman who wants to hookup with attractive women without gonna those places where the girls are alone, this report might just alter your daily life. It is going to describe why courting on-line is the best choice if you're a men who may be too shy to technique a lovely lady in the club or membership.

Harleyexire Yazan:
btccryptos.xyz thank you for making my dreams become a reality. Now I can focus on developing my company and not have to worry about money problems. God bless you and everyone at btccryptos.xyz. https://btccryptos.xyz/

Ideft Yazan:
Green cleaning HI. In modern the companies work competent specialists. Cleaning international company Cleaning service appeared total-only 6 years ago, this notwithstanding swift dynamic mprovement still does not cease surprise all ours rivalsandnew customers , however practically none special secret in the swift improvement of our firms notavailable. Despite on the impressive practical gained experience, service staff systematically enhances his qualification on diverse training and on courses. Listed assist perfect measure master new equipment and equipment . Employees of our company are ready to provide professional cleaning services such as: General cleaning apartments, workshops , stores and offices Daily maintenance of cleanliness in the room Deep cleansing and decorative treatment of floors slip prevention Putting order after repair and construction work Chemical cleaning of all types of carpet Cleaning exterior glass surfaces, cleaning building facades Seasonal cleaning outside the building Disposal of trash and snow under license. And likewise you can order: Mattress cleaning, Postconstruction cleaning, Cleaning and tidying up., Corporate cleaning, Professional house cleaning, Best house cleaning, Marble care] We commit cleaning only special cleaning supply. Fast increase in the number of cleaning firms in Prospect Hights proves that and in the area represented learned to appreciate own free time. Serving around Williamsburg AND ON ALL STREETS, SUCH AS: High Bridge, Throgs Neck, City Line , Waterside Plaza, Grasmere . And so exclusively you can here be sure, come in specified site and make an order services .

Florencia Yazan:
Hookup Women Makes use of Free Matters? An Excellent Side to side Benefit! Totally free hookup ladies online hookup on the internet is the solution if you're tired of going to pubs and night clubs just to be prevented, or even more serious, laughed at. I understand what it's like because I've been there. I was single and eager during the day time -- I needed a whole new spouse -- having said that i continued striving because I had not one other option. If you're an individual guy who wishes to hookup with attractive girls without going to those locations the location where the girls are alone, then this post might just alter your lifestyle. It is going to describe why internet dating on the web is the ideal choice if you're a masculine who seems to be shy to strategy a lovely lady within a bar or team.

Shanon Yazan:
Втілення зла дивитись онлайн

luther Yazan:
Hello All Thanks for checking out my writing website . My name is Raiden Cantrell. I have worked since high school in this niche. My interest in writing started at a young age. I wrote short stories as a child and eventually went on to work with my school newspaper. This early tryst into journalism eventually led me to academic writing. There is plenty of work for professional writers. I specialize in dissertations , but have the skills to do all types of academic writing. Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you. Academic Writer – Raiden – www.collegefootballprograms.com Team

АААegbuhzc Yazan:
Некероване кохання 17 серія Некероване кохання 17 серія yunb ddnznz Смотреть онлайн сериал Некероване кохання / Любовь без тормозов 17 серия Некероване кохання / Любовь без тормозов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 СЕРИЯ (украина)

ААceysghl Yazan:
https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

ААvkpmgxe Yazan:
https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

darren Yazan:
I’m an expert writer who loves to bring smiles to people's face. Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several associations whose goal is to help people solve problems. I love traveling and have visited several countries in the past few years. I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My books are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional. I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a professional. Professional Writer – Darren Farrell - writingservicesreview.com Team

Hello All Thanks for checking out my academic writing page . My name is Alexandre Hilton. I have worked several years in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote journaled as a child and eventually went on to work with my school newspaper. This early tryst into journalism eventually led me to academic writing. There is plenty of work for professional writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing. Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you. Academic Writer – Alexandre Hilton – sciencefairwalk.com Company

I'm in dote on with the and lip balm! https://organicbodyessentials.com/ The serum gave my peel a youthful support, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Eloquent I'm using disinfected, simpleton products makes me feel great. These are in the present climate my must-haves after a fresh and nourished look!

Charlesfinee Yazan:
I'm in sympathy with the organic puss serum and lip balm! organic mask for face The serum gave my husk a youthful upwards, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Sly I'm using bathe, straight products makes me deem great. These are straight away occasionally my must-haves to a full of vim and nourished look!

Dustinnob Yazan:
Superlatif perjudian online situs di Indonesia cucu kakek slot, kondisi semakin dalam mode di antara para bettor dan pemain judi online di negara tersebut. Dengan kredibilitas dan tak tertandingi keamanan sistem, kasino juga menawarkan banyak satu-satunya program yang bila diinginkan tentu saja persediaan substantif keuntungan memperjuangkan para pemainnya.

Barryfam Yazan:
Pengalaman manfaat luar biasa di big slot 188! Dengan 200% diterima dengan baik tip, VIP, ulang tahun, dan rabat, setiap catatan Anda mengambil bagian menjadi lebih berharga. Miliki pengetahuan perjudian online yang berkesan dengan layanan pembeli.

Dustinnob Yazan:
Superlatif perjudian online situasi di Indonesia masterslot88 link alternatif, instan semakin digemari di antara para bettor dan pemain judi online di negara tersebut. Dengan kredibilitas dan kelas atas keamanan grup, kasino juga menawarkan beragam satu-satunya program yang akan pasti persediaan signifikan keuntungan memperjuangkan para pemainnya.

Barryfam Yazan:
Latihan manfaat aneh di macau slot 188! Dengan 200% selamat datang honorarium, VIP, ulang tahun, dan rabat, setiap kedip Anda tidur di sekitar menjadi lebih berharga. Waktu dalam hidup seseorang kejadian perjudian online yang tidak akan pernah dilupakan dengan pelanggan.

strelka-left Kullanıcı Paneli strelka-right
strelka-left Popüler Haberleri strelka-right