Sıcak Stresi Etkileri ve Çözüm Önerileri

Haberler
Yazar: stastekin
Tarih: 18 Temmuz 2018  • Yaz aylarında yeterli mücadele edilmediğinde sıcak stresinin ayak sağlığı ve döl verimi üzerindeki olumsuz etkilerinin son bahar aylarında devam edeceğini unutma.
 
NÖTR10 – Özel Mineral Yemi ;
  • İçerdiği yeterli miktarda özel olarak düzenlenmiş oranlarda kombine edilmiş tampon madde içeriği sıcak stresi altındaki hayvanlarda asidozisten korunmaya yardımcı olur. Nötr10 sadece sıcak stresinde değil yüksek oranda konsantre yem ile beslenen erken laktasyon dönemi ve yüksek verimli hayvan gruplarının da asidozisten korunmasında ciddi fayda sağlar.
  • Süt yağ oranının korunmasına yardımcı olur.
  • Rumen mikroflorasını düzenleyerek yemlerin daha iyi sindirilmesini ve yemden yararlanma oranını artırır.
  • Nötr10 kompozisyonunda bulunan bağışıklığı destekleyen organik formdaki iz elementler ve vitamin takviyeleri hayvanların bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda, yıl boyunca kullanıldığında inekleri özellikle de yüksek verimli hayvanları mastitis, metritis ve diğer enfeksiyon hastalıklara karşı daha güçlü kılar.
  • Sürüde daha yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
http://www.aytastarim.net/hayvan-sagligi/5-sicak-stresi-etkileri-ve-cozum-onerileri.html